Logotype for print

Marknadsandelar för skadeförsäkring

De sammanlagda premieinkomsterna för skadeförsäkringsföretagen under 2023 uppgick till knappt 105 miljarder kronor.

De fyra företagsgrupper/ företag som hade störst premieinkomster inom skadeförsäkring var Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring, Trygg-Hansa och Folksam. Dessa fyra företagsgrupper/företag stod tillsammans för knappt 81 procent av den svenska skadeförsäkringsmarknaden mätt i totala premieinkomster under 2023.

Även vissa livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag har skadeförsäkringar främst i form av olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Dessa skadeförsäkringar – som inte ingår i diagram 3 – omfattade 5,4 miljarder kronor i inbetalda premier under 2023.2024-05-13 14_04_49-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.