Logotype for print

Kapitaliseringstabell

Tabellen används bland annat vid frivilligt utbyte av skadeståndslivränta mot engångsbelopp samt för beräkning av engångsbelopp av kostnader och olägenheter. Kapitaliseringsfaktorerna avser utbetalning 1000 kr per år. Ränteantagandet är 3 procent per år från och med 1/1 2021.