Logotype for print

Kapitaliseringstabell

Tabellen används bland annat vid frivilligt utbyte av årlig skadeståndslivränta mot engångsbelopp samt för beräkning av engångsbelopp av kostnader och olägenheter. Kapitaliseringsfaktorerna avser omvandling till engångsbelopp då den årliga utbetalningen är 1 000 kr.

Dödlighetsantagande

Dödlighetsantagandet ändras från och med den 1 januari 2023 från en Makehammodell baserad på befolkningsdödligheten 1991–1995 till en Lee-Cartermodell baserad på befolkningsdödligheten 1985–2020 för att få långsiktiga prognoser utifrån förändringar i dödlighet.

I och med att vi lever längre idag jämfört med tidigare och att vi förväntas bli ännu äldre framöver så innebär det att kapitaliseringstabellen för 2023 är uppdaterad med högre kapitaliseringsfaktorer. Detta innebär att engångsbeloppet blir större jämfört med den tidigare beräkningen.

Ränteantagande

Svensk Försäkring har sedan 1 januari 2019 årligen beräknat en genomsnittlig avkastning för de senaste 20 åren baserat på en portfölj med 60 % aktier och 40 % statsobligationer. Hänsyn tas till inflation och skatt. Om den beräknade genomsnittliga avkastningen avviker från gällande ränteantagande med minst 0,5 procentenheter två år i följd ska ränteantagandet i kapitaliseringstabellen justeras till närmaste halva procentenhet.

Ett beräkningsverktyg för att återskapa kapitaliseringstabellen kan fås vid förfrågan.

Kontakta Svensk Försäkrings aktuarie Kia Buranakol Issa kia.buranakol.issa@insurancesweden.se.