Logotype for print

Tema

Svensk Försäkring arbetar brett med försäkringsfrågor. Vi ser över effekter av olika lagförslag och andra regelförändringar och bidrar med expertkunskap i statliga utredningar. Vi bedriver också opinionsbildning i frågor som är viktiga för försäkringsbranschen.