Logotype for print

Antal skadade och omkomna i trafiken minskar

Antalet omkomna personer i trafiken har minskat trendmässigt sedan 1990. Antalet individer som skadas i trafiken har också minskat, men inte i samma utsträckning. Det ska dock betraktas mot att fordonsparken har ökat kraftigt de senaste decennierna. Antalet skadade är relativt sett färre idag som ett resultat av ett riktat trafiksäkerhetsarbete och en utveckling mot allt säkrare bilar. Personskador kan innebära komplicerade utredningar med långa skaderegleringstider och ersättningar som betalas ut över en lång tid (så kallade skadelivräntor).

Den statistik som presenteras här bygger på uppgifter som rapporterats till skadeförsäkringsföretag inom ramen för den obligatoriska trafikförsäkringen. Den visar att under 2023 omkom 192 personer och närmare 26 000 personer skadades i trafiken. I två fall av tre skedde olyckorna antingen då personen färdades i eller blev påkörd av privatägda personbilar.

Under den senaste 10-årsperioden har antalet omkomna minskat från 285 personer till 192 personer, vilket är en minskning med 33 procent. Under samma period har antalet skadade minskat från 34 000 personer till knappt 26 000 personer, en minskning med 25 procent.

2024-05-13 14_29_39-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.