Logotype for print

Stor variation i vilka områden som drabbas av naturskador

Över tid befaras antalet naturorsakade skador öka i takt med att effekter av klimatförändringarna blir alltmer kännbara. Antalet naturorsakade skador varierar mycket, inte bara mellan åren utan också mellan olika geografiska områden. Det kan gå lång tid från det att ett område drabbas till dess att samma område drabbas igen.

Under perioden 2015–2022 har försäkringsföretagen betalat ut skadeersättningar för totalt 133 700 skador orsakade av väder- och naturhändelser. Det innebär ett genomsnitt på 16 700 skador per år under perioden. Dessa skador har orsakats av stormar, översvämningar, jordskred, bergras, jordskalv, erosion, sättningar till följd av sänkt grundvattennivå, hagel, snötryck, laviner med mera. Kostnaden för skadorna uppgick till drygt 8,1 miljarder kronor, vilket i genomsnitt innebär drygt 1 miljard kronor per år. Eftersom antalet naturorsakade skador varierar mellan åren, varierar också de skadebelopp som skadorna orsakar på egendom.

De mest drabbade kommunerna under perioden 2015 till 2022 är Gävle följt av Stockholm och Sandviken. Skadebeloppen är oftast högst i områden med större koncentrationer av bostäder och annan bebyggelse. De höga skadebeloppen för Gävle och Sandviken beror främst på de kraftiga skyfall som inträffade 2021 och som ledde till omfattande översvämningar med skador på bostäder och företagsfastigheter som följd. Gävle kommun stod för hälften av de totala skadekostnaderna under 2021.

2024-05-13 14_41_36-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.