Logotype for print

Stor variation i vilka områden som drabbas av naturskador

Över tid befaras antalet naturorsakade skador öka i takt med att effekter av klimatförändringarna blir alltmer kännbara. Antalet naturorsakade skador varierar mycket, inte bara mellan åren utan också mellan olika geografiska områden. Det kan gå lång tid från det att ett område drabbas till dess att samma område drabbas igen.

Under perioden 2015–2021 har det inträffat i genomsnitt 13 800 naturorsakade skador per år. Dessa har orsakats av stormar, översvämningar, jordskred, bergras, jordskalv, erosion, sättningar till följd av sänkt grundvattennivå, hagel, snötryck, laviner med mera. Kostnaden för skadorna uppgick till drygt 5,9 miljarder kronor, vilket i genomsnitt blir drygt 844 miljoner kronor per år. Eftersom antalet naturorsakade skador mellan åren varierar, varierar också de skadebelopp som skadorna orsakar på egendom.

Under 2021 drabbades Gävleborgs län av mycket kraftiga skyfall som ledde till omfattande översvämningar med skador på bostäder och företagsfastigheter. Gävleborgs län står för mer än hälften (56 procent) av de totala skadekostnaderna under 2021. Även Stockholms län drabbades samma år av skyfall. Sett till hela perioden 2015–2021 är de mest drabbade regionerna efter Gävleborgs län de tre storstadslänen: Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. Skadebeloppen är som förväntat högst i områden med större koncentrationer av bostäder och annan bebyggelse.

De kommuner som har haft de högsta skadebeloppen under 2021 vad gäller naturorsakade skador är Gävle kommun, Stockholms kommun och Sandvikens kommun.

diagram_21.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.