Logotype for print

Ett nytt privat pensionssparande

Svensk Försäkring föreslår ett pensionssparande riktat till låg- och medelinkomsttagare.

Sverige har ett i grunden bra pensionssystem

Det svenska pensionssystemet är utformat så att pengarna alltid ska räcka till att
betala ut pensioner i dag och i framtiden. Man tjänar in till den allmänna pensionen
genom att betala skatt på sina inkomster. Fler år i arbete och en högre lön ger en
högre allmän pension.

Genom att hela livets arbetsinkomster räknas ger det allmänna pensionssystemet
drivkrafter till arbete. Det har betydelse för tillväxten och finansieringen av den
framtida välfärden och därmed för hela samhället. Det är i grunden bra principer
som bygger en grund för ett tryggt och stabilt allmänt pensionssystem. Svensk
Försäkring ser därför inget skäl till att röra i pensionssystemets grundläggande
egenskaper.

För att upprätthålla pensionsnivåerna inom det allmänna pensionssystemet måste
arbetslivet förlängas i takt med den ökade livslängden. Pensionerna kan även höjas
genom ett ökat sparande i tjänstepension och privat pensionssparande som
kompletterar det allmänna pensionssystemet.