Logotype for print

Nästan alla i Sverige har en hemförsäkring

De allra flesta som bor i Sverige har en hemförsäkring, men inte riktigt alla. Hemförsäkringen är inte bara en försäkring av det som finns i hemmet, det omfattar även föremål som försäkringstagaren äger, hyr eller lånar för sitt privata bruk, såsom möbler, kläder, husgeråd, hushållsapparater och hemelektronik. Den kan också ge ersättning vid stöld, brand och om skador skulle uppstå vid resor, och om den försäkrade blir överfallen, krävs på skadestånd eller har behov av rättsskydd.

I dagsläget har uppskattningsvis knappt 97 procent av befolkningen i Sverige en hemförsäkring. Sålunda saknar drygt tre procent, upp emot 400 000 individer, en hemförsäkring vilket innebär att de står utan bland annat rättsskydd och ekonomiskt skydd såväl hemma som på resa. Det är något vanligare att män saknar en hemförsäkring liksom utrikes födda.

2024-05-13 14_21_21-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.