Logotype for print

Pensions- och livförsäkringar

En livförsäkring kan vara både en försäkringsprodukt och en sparprodukt. I statistiken för livförsäkring finns till exempel information om premieinkomst, totalavkastning och återbäringsränta.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se

En livförsäkring kan vara både en försäkringsprodukt och en sparprodukt. I en livförsäkring utgörs risken i huvudsak av dödsfallsrisk eller livsfallsrisk.

Inom livförsäkring finns alla grader av icke-finansiell risktäckning. I den ena änden av skalan finns rena riskförsäkringar helt utan inslag av sparande där kunden betalar för att efterlevande ska få ut ett engångs­belopp vid dödsfall. Dessa försäkringar har 100 procent försäkringsrisk och täcker i normalfallet ett år i taget. I den andra änden av skalan finns en produkt med dödsfallsrisk där den försäkrades efterlevande får 101 procent av sparat kapital vid dödsfall. Inom livförsäkringsområdet finns även försäkringar med livsfallsrisk, det vill säga försäkringar där den försäkrade garanteras utbetalningar endast om han/hon lever vid en viss tidpunkt. Sådana försäkringar kallas pensionsförsäkring. 

I statistiken för livförsäkring går det bland annat att hitta premieinkomst uppdelad på fond och övrig livförsäkring. Det finns även uppgifter om traditionell försäkring. Andra uppgifter som går att hitta är totalavkastning, avkastningsränta, återbäringsränta och uppgifter från bolagens årsredovisningar.