Logotype for print

Svenska företag bland de med störst tillgångar i Europa

Storleken på svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretags tillgångar i förhållande till storleken på ekonomin, det vill säga landets BNP, är bland de högsta inom Europa.

Detta är ett ofta förekommande mått på hur betydelsefull försäkringsbranschen är inom ett land. Även vid en jämförelse av storleken på tillgångarna i miljarder kronor ligger de svenska företagen bland de högsta i Europa. Störst tillgångar har de franska och tyska företagen, vilket följer av att dessa länder är de största ekonomierna i Europa.

Svenska tjänstepensionsföretag hade 2023, näst efter de nederländska, störst tillgångar i förhållande till BNP bland tjänstepensionsföretagen i Europa, medan svenska försäkringsföretag hade sjätte störst tillgångar i förhållande till BNP av försäkringsföretagen.

Att försäkringsföretagen i Luxemburg har stora tillgångar i förhållande till BNP beror på att många företag, som i huvudsak riktar sig mot försäkringstagare utanför Luxemburg, har valt att etablera sig där. Det i sin tur kan bero på att Luxemburg har en stor finansiell sektor och det kan också finnas skattetekniska skäl. Att de nederländska tjänstepensionsföretagen har stora tillgångar i förhållande till BNP kan till stor del förklaras av utformningen av pensionssystemet i Nederländerna, där tjänstepensionen utgör en större andel av pensionsutbetalningarna än i exempelvis Sverige.

2024-05-14 13_06_02-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.