Logotype for print

Utbetalningar, premier och marknadsandelar

De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen betalar årligen ut stora belopp i pensioner, livförsäkringssparande och ersättningar för skador. På så vis skapas ekonomisk trygghet för hushåll och företag. Under 2022 utbetalades totalt knappt 340 miljarder kronor i försäkringsersättningar. Samtidigt betalade svenska hushåll och företag sammanlagt in drygt 461 miljarder kronor i premier till pensions-, liv- och skadeförsäkring.