Logotype for print

Utbetalningar, premier och marknadsandelar

De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen betalar årligen ut stora belopp i pensioner, livförsäkringssparande och skadeersättningar. På så vis skapas ekonomisk trygghet för hushåll och företag. Under 2023 utbetalades totalt 358 miljarder kronor. Samtidigt betalade svenska hushåll och företag sammanlagt in 469 miljarder kronor i premier till pensions-, liv- och skadeförsäkringar.