Logotype for print

Dotterbolag och samarbeten

Svensk Försäkring har fem dotterbolag: Fullmaktskollen, Gemensamt Skadeanmälningsregister (GSR), Larmtjänst, Min Pension och S4I Standard for Insurance. Dessa dotterbolag tillhandahåller viktig infrastruktur och branschgemensamma tjänster till försäkringsbranschen.

Svensk Försäkring är huvudman för ett antal branschgemensamma pröv­nings­nämnder för tvistlösning. Tillsammans med Finansinspektionen och Konsu­ment­verket är Svensk Försäkring dessutom huvudman för Konsumenternas För­säkrings­byrå som ger oberoende fakta och vägledning om försäkring till privatper­soner.

Svensk Försäkring ingår tillsammans med bl.a. Trafikförsäkringsföreningen och För­säkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) i federationen Svensk Försäkring i Samverkan (SFIS). Genom samverkan mellan SFIS-organisationerna främjas ut­byte av expertkunskap och en hög grad av effektivitet i verksamheterna.