Logotype for print

Sjö- och transport

Svensk Försäkrings sjöutskott tar fram och förvaltar villkor och klausuler för sjö- och annan transportförsäkring.

Sjöutskottet inom ramen för Svensk Försäkring har tre tekniska kommittéer, ansvars-, rederi- och varukommittén. Sjöutskottet tar fram och förvaltar branschgemensamma villkor och klausuler för sjö- och annan transportförsäkring. Villkoren och klausulerna är frivilliga att tillämpa.