Logotype for print

Försäkringsbranschens investeringar

Svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag investerar cirka 7 000 miljarder kronor i den svenska och globala ekonomin. Dessa investeringar bidrar till ekonomisk tillväxt och omställningen till ett hållbart samhälle. Avkastningen på investeringarna har varit hög under de senaste tjugo åren, vilket gynnar försäkringstagarna i form av bland annat högre pensionsutbetalningar.