Logotype for print

Tillsyn

Kontrollen av den svenska försäkringsverksamheten utövas av Finansinspektionen, som sorterar under Finansdepartementet.

Under Finansinspektionens tillsyn står 3 700 företag, bland dem försäkringsföretag, försäkringsförmedlare och förmedlingsföretag samt understödsföreningar.

Försäkringsföretagen är skyldiga att kontinuerligt lämna uppgifter om sin ekonomiska ställning och Inspektionen kan när som helst gå in och granska verksamheten på plats.