Logotype for print

Närmare 26 miljoner sjuk- och olycksfallsförsäkringar

I slutet av 2022 fanns det i Sverige närmare 26 miljoner försäkringsavtal inom produktområdet sjuk- och olycksfallsförsäkring.

För dessa försäkringar betalade försäkringstagarna drygt 15 miljarder kronor i premier. Anledningen till att det finns så många sjuk- och olycksfallsförsäkringar är att en individ kan ha flera sådana försäkringar. Knappt hälften (48 procent) var olycksfallsförsäkringar och en dryg tredjedel (36 procent) var någon form av sjukförsäkring. Det finns också kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar, till exempel barnförsäkring. De sistnämnda utgjorde ungefär elva procent av samtliga sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Ungefär tre procent var kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar för vuxna.

Drygt 43 procent av de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som fanns vid slutet av 2022 betalades inte av individen själv utan av individens arbetsgivare. Omkring 39 procent av försäkringarna var gruppförsäkringar, där en företrädare, till exempel ett fackförbund, har avtalat fram en lösning som individen via sin anställning eller sitt medlemskap får möjlighet att teckna, ofta till ett förmånligt pris. Resterande sjuk- och olycksfallsförsäkringar var individuella försäkringar, där individen själv har tecknat försäkringen.

2024-05-13 14_43_13-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.