Logotype for print

Försäkringsersättningar ökar för motorfordonsförsäkring

I Sverige ska varje motordrivet fordon som körs i trafik ha en trafikförsäkring som ersätter personskador och skador på någon annans fordon vid en olycka. För föraren som orsakat olyckan täcks inte skador på det egna fordonet av trafikförsäkringen. För det skyddet krävs en separat motorfordonsförsäkring. Sådana försäkringar kan även täcka andra försäkringsmoment såsom stöld och skador på fordonet. Under 2023 betalades det ut sammanlagt drygt 23 miljarder kronor i försäkringsersättningar för skador inom någon av dessa försäkringar. Utbetalningarna avsåg totalt drygt 1,7 miljoner skador.

Sedan 2020 har utbetalda ersättningar för skador inom motorfordonsförsäkringar ökat med 29 procent och utbetalda ersättningar för skador inom trafikförsäkringen har ökat med 4 procent. Samtidigt har antalet skador för vilka det har gjorts utbetalningar för under året ökat med 12 procent för motorfordonsförsäkringar och minskat med 10 procent för trafikförsäkringar.

2024-05-13 14_26_37-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.