Logotype for print

Försäkringsersättningar ökar för motorfordonsförsäkring

I Sverige ska varje motordrivet fordon som körs i trafik ha en trafikförsäkring som ersätter personskador och skador på någon annans fordon vid en olycka. För föraren som orsakat olyckan täcks inte skador på det egna fordonet av trafikförsäkring. För det skyddet krävs en separat motorfordonsförsäkring. Sådana försäkringar kan även täcka mer komplicerade försäkringsmoment såsom stöld och skador på fordonet.

Under 2022 betalades det ut sammanlagt närmare 21 miljarder kronor i försäkringsersättningar för skador inom någon av dessa försäkringar. Utbetalningarna avsåg totalt närmare 1,7 miljoner skador.

Sedan 2020 har utbetalda ersättningar för skador inom motorfordonsförsäkringar ökat med 13 procent men utbetalda ersättningar för skador inom trafikförsäkringen har minskat med 5 procent. Samtidigt har antalet skador för vilka det har gjorts utbetalningar för under året ökat med 8 procent för motorfordonsförsäkringar och minskat med 3 procent för trafikförsäkringar.  

Diagram_12.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.