Logotype for print

Kontakta oss

Svensk Försäkring leds av vd Christina Lindenius. Vi är ett 20-tal medarbetare som arbetar inom områdena analys, juridik och kommunikation.

Ring oss på 08-522 785 00

e-posta: info@insurancesweden.se

 

Ledning  
Christina Lindenius
Verkställande Direktör
christina.lindenius@insurancesweden.se
Mats Galvenius  08-522 785 20
Vice vd
mats.galvenius@insurancesweden.se

 

 

Johan  Lundström 08-522 785 23
Chefsjurist
johan.lundstrom@insurancesweden.se

 

 

Anna Pettersson Westerberg 08-522 785 05
Chefsekonom 
anna.pettersson.westerberg@insurancesweden.se

 
Anette Grundström 08-522 785 03
Kommunikationschef
anette.grundstrom@insurancesweden.se


 
Sarah Karlsson 08-522 785 10
Vd-assistent  
sarah.karlsson@insurancesweden.se

 

 

Stab  
Marie Hosinsky 08-522 785 16
Ekonom, riskbedömning, konsumentskydd, Fullmaktskollen
marie.hosinsky@insurancesweden.se


 
Staffan Moberg  08-522 785 22
Jurist, skadeförsäkring, klimat, krishantering

staffan.moberg@insurancesweden.se


 
Christian Sandell  08-522 785 27
Jurist, Fullmaktskollen, branschöverenskommelser
christian.sandell@insurancesweden.se

 

Analysavdelningen  
Rikard Bergström 08-522 785 21
Aktuarie
Försäkringstekniska frågor
rikard.bergstrom@insurancesweden.se


 
Sara Bergström  08-522 785 14
Ekonom
Investeringsfrågor, Solvens II
sara.bergstrom@insurancesweden.se


 
Karin Chenon  08-522 785 17
Ekonom
Finansiell rapportering, IFRS
karin.chenon@insurancesweden.se


 
Eva Erlandsson  08-522 785 06
Ekonom
eva.erlandsson@insurancesweden.se


 
Kajsa Lindell  08-522 785 12
Statistiker
Branschstatistik, statistikutredning

kajsa.lindell@insurancesweden.se


 

Martin Solberger 08-522 785 09
Kvantitativ analytiker 

martin.solberger@insurancesweden.se

 

Jonas Söderberg 08-522 785 13
Ekonom

jonas.soderberg@insurancesweden.se

 
Juristavdelningen  
 

  
Lena Friman Blomgren  08-522 785 04
Jurist
Solvens II, finansiell tillsyn

lena.frimanblomgren@insurancesweden.se


 
Mikaela Tamm  08-522 785 31
Jurist
Sjö- och annan transportförsäkring

mikaela.tamm@insurancesweden.se 
 
 Kommunikationsavdelningen  

 

Joacim Londér 08-522 785 18
Pressansvarig
joacim.londer@insurancesweden.se

 

Anna Rudérus - föräldraledig


Ulrica Loeb 08-522 785 08           
Webbansvarig
ulrica.loeb@insurancesweden.se