Logotype for print

Marknaden för djurförsäkringar växer

Djurförsäkringar tecknas för att ge ett ekonomiskt skydd för försäkringstagaren genom att ersätta kostnader som kan uppstå när ett djur blir skadat eller drabbas av sjukdom. Försäkringarna ersätter framför allt kostnader för veterinärbesök.

För 2021 betalades det in totalt 5,3 miljarder kronor i premier för olika djur­försäkringar. Den vanligaste djurförsäkringen är hundförsäkring, men en stor del av premierna avser också försäkringar för hästar och katter. Jämfört med 2020 ökade premieinkomsterna för djurförsäkringar totalt sett med 0,6 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 13 procent. Det är den största årliga ökningen av premieinkomsterna under perioden 2012 till och med 2021. Sett över hela tidsperioden så har premieinkomsterna för djurförsäkringar mer än fördubblats. Att premieinkomsterna totalt sett ökar är mest troligt en följd av att det tecknas fler försäkringsavtal för djur men det kan också bero på att premierna för djurförsäkringarna har höjts eller att försäkringstagarna valt att teckna mer omfattande och därmed dyrare försäkringar.  

diagram_26.png

Ökande skadebelopp för djurförsäkringar

De premier som försäkringsföretagen får in ska täcka såväl skaderegleringskostnader som löner, lokaler med mera. Försäkringsföretagen har under 2020 betalat ut totalt 3,4 miljarder kronor i ersättningar för de kostnader som uppstått i samband med att det försäkrade djuret har drabbats av sjukdom eller skada. De utbetalda skadebeloppen avser framför allt ersättningar för veterinärvård. Jämfört med 2019 ökade utbetalningarna med 0,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Det är den största ökningen under perioden 2011 till och med 2020. Jämfört med 2011 har de utbetalda skadebeloppen mer än fördubblats.

diagram_27.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.