Logotype for print

Marknaden för djurförsäkringar växer

Djurförsäkringar tecknas för att ge ett ekonomiskt skydd för försäkringstagaren genom att ersätta kostnader som kan uppstå när ett djur blir skadat eller drabbas av sjukdom. Försäkringarna ersätter framför allt kostnader för veterinärbesök.

För 2022 betalades det in totalt 5,7 miljarder kronor i premier för olika djurförsäkringar. Den vanligaste djurförsäkringen är hundförsäkring, men en stor del av premierna avser också försäkringar för hästar och katter.

Sett över de senaste tio åren har premieinkomsterna för djurförsäkringar mer än fördubblats. Att premieinkomsterna ökar är mest troligt en följd av att det tecknas fler försäkringsavtal för djur men det kan också bero på att premierna för djurförsäkringarna har höjts eller att försäkringstagarna valt att teckna mer omfattande och därmed dyrare försäkringar.

2024-05-13 14_48_27-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Ökande skadebelopp för djurförsäkringar

De premier som försäkringsföretagen får in ska täcka såväl skaderegleringskostnader som driftskostnader såsom löner och lokaler. Försäkringsföretagen har under 2022 betalat ut totalt 4 miljarder kronor i ersättningar för de kostnader som uppstått i samband med att försäkrade djur har drabbats av sjukdom eller skada. De utbetalda skadebeloppen avser framför allt ersättningar för veterinärvård.

Sett över hela tidsperioden sedan 2013 har de utbetalda skadebeloppen mer än fördubblats.

2024-05-13 14_49_26-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.