Logotype for print

Branschens tillgångar större än Sveriges BNP

Svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag hade vid slutet av 2023 finansiella tillgångar för nästan 7 000 miljarder kronor, vilket är betydligt mer än Sveriges BNP.

Tillgångarna investeras i Sverige eller i vår omvärld. Ungefär 90 procent förvaltas av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag, medan resterande förvaltas av skadeförsäkringsföretag. Att livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag har så stora tillgångar beror dels på att premierna som betalas in sparas under många år, dels på att det sparade kapitalet växer till följd av avkastningen.

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar är till största del relaterade till traditionell livförsäkring, men fond- och depåförsäkring har ökat under senare år. Vid fond- och depåförsäkring är det försäkringstagarna som väljer vilka fonder som kapitalet ska placeras i och som bär den finansiella risken. Vid traditionell försäkring är det i stället företagen som väljer hur kapitalet ska förvaltas och som bär den finansiella risken. Av livförsäkrings- och tjänstpensionsföretagens placeringstillgångar var knappt 60 procent knutna till traditionell försäkring vid slutet av 2023, medan 30 procent var knutna till fondförsäkring och knappt elva procent till depåförsäkring.

2024-05-14 13_03_49-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.