Logotype for print

Omkring 1,5 miljoner privatpersoner sparar i kapitalförsäkring

Både företag och privatpersoner kan spara i kapitalförsäkring, som är ett ”skal” för olika sparprodukter där försäkringstagaren bland annat kan välja förmånstagare och periodiserad utbetalning. Kapitalförsäkring ska inte förväxlas med ett pensionssparande då det är möjligt att ta ut hela eller delar av sparkapitalet under sparandeperioden och kapitalet därmed inte är inlåst till pensioneringen.

I slutet av 2022 hade omkring 1,5 miljoner privatpersoner en kapitalförsäkring och sparandet uppgick till totalt drygt 455 miljarder kronor. Privatpersoner stod för drygt hälften av sparandet (54 procent), medan företag stod för den resterande delen. Det genomsnittliga sparandet för privatpersoner var 297 000 kronor per person.

År 2022 uppgick det samlade värdet på kapitalförsäkringar till närmare 838 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 2013 då de uppgick till närmare 271 miljarder. 2022 stod depåförsäkring för närmare 60 procent av värdet på kapitalförsäkringar. Den resterande delen fördelas i stort sett lika mellan fondförsäkring (18 procent) och traditionell försäkring (22 procent).

2024-05-14 13_01_13-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.