Logotype for print

Utbetalningarna från försäkringssparande ökar

Livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen betalar ut försäkringsersättningar i form av tjänstepension och/eller från sparande i bland annat privat kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring. Sammanlagt betalade dessa företag ut närmare 288 miljarder kronor under 2023.

Den största andelen av utbetalningarna gällde sparande i privat kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring. Dessa utgjorde nästan hälften av utbetalningarna (46 procent). Resterande gällde tjänstepensionsutbetalningar, där traditionell försäkring stod för den största delen (35 procent). Vid traditionell försäkring är det försäkrings- och tjänstepensionsföretagen som väljer i vilka tillgångar kapitalet ska placeras i och som bär den finansiella risken. När det gäller fond- och depåförsäkring, är det försäkringstagaren som väljer i vilka fonder, aktier och andra finansiella tillgångar som kapitalet ska placeras i och som bär den finansiella risken.

Under de senaste tio åren har utbetalningarna av tjänstepension mer än fördubblats, en ökning med 104 procent. Utbetalningar från sparande i privata kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar har under samma period ökat med 85 procent.

2024-05-14 12_49_17-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.