Logotype for print

Skadeförsäkring

Skadeförsäkring omfattar bland annat skador på egendom och sjuk- och olycksfallsförsäkring. Statistiken innehåller information om till exempel anmälda skador, premieinkomster och marknadsandelar.

Skadeförsäkring ersätter skador på egendom och betalar skadestånd till tredje man. Även livförsäkringsföretagens sjuk- och olycksfallsförsäkring klassificeras som skadeförsäkring. En skadeförsäkring löper oftast på ett år. Därefter måste försäkringen förnyas.

I statistiken går det att hitta en mängd olika uppgifter. Det går till exempel att se vilket rum som är vanligast att en brand startar i och vad som startat branden. Det finns också uppgifter om antalet försäkrade fordon och anmälda skador. Andra exempel på statistik är antal försäkringar och premieinkomst. Det går också att hitta information från de olika bolagens årsredovisningar.

Statistiken grundar sig på uppgifter som samlas in från våra medlemsföretag och i vissa fall samtliga försäkringsbolag. En del av statistiken samlas in av Finansinspektionen och Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa uppgifter är offentlig statistik. Uppgifterna har därefter bearbetats och i vissa fall aggregerats på branschnivå och i vissa fall på produktnivå. Statistiken kan inte användas för att prissätta olika typer av försäkringar.

Har du frågor om statistik eller inrapportering

Prenumerera på våra nyhetsbrev