Logotype for print

Skillnad mellan företagens tillgångar per sparform

De fyra företagsgrupper/företag inom pensions- och livförsäkring med störst innehav av placeringstillgångar var vid slutet av 2023 Alecta, Skandia, AMF Pension och Folksam.

Dessa företagsgrupper/företag utgjorde 54 procent av marknaden sett till de totala tillgångarna för livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen. Vid slutet av 2023 var tillgångarna sammanlagt för tjänstepensionsföretagen drygt 2 800 miljarder kronor och för livförsäkringsföretagen drygt 3 300 miljarder kronor.

Det skiljer sig mellan företagsgrupperna/företagen hur mycket av tillgångarna som är knutna till traditionell försäkring, fond- respektive depåförsäkring. För de fyra företagsgrupperna/företagen med störst tillgångar är tillgångarna främst relaterade till traditionell försäkring. För de övriga företagen, med undantag för Afa Försäkring, tillhör tillgångarna främst antingen fond- eller depåförsäkring.

2024-05-14 13_08_00-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.