Logotype for print

Hushållen uppskattas lägga lika mycket på skadeförsäkring som på frukt

Av de svenska hushållens konsumtion under 2024 uppskattas drygt en procent vara på skadeförsäkringar. Denna uppskattning görs av SCB när de beräknar inflationen. Till grund för beräkningen av inflationen ligger den så kallade konsumentkorgen som består av ett urval av varor och tjänster. Korgen ska spegla det som hushållen konsumerar under året.

Bland dessa varor och tjänster ingår skadeförsäkringar, vars vikt i korgen under 2024 är drygt en procent. Det innebär att de svenska hushållen under 2024 lägger lika mycket pengar på skadeförsäkringar som på frukt, något mer än på exempelvis vin och något mindre än till exempel på godis och glass.

Syftet med att inkludera skadeförsäkringar i konsumentkorgen och inflationen är att mäta prisutvecklingen hos vanliga försäkringstjänster som tecknas av privatpersoner. De typer av försäkringar som ingår i skadeförsäkringar vid beräkning av inflationen är hemförsäkring, bilförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring.

2024-05-13 14_19_01-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png