Logotype for print

Pensionskapital utgör en betydande del av hushållens finansiella sparande

Svenska hushåll har under de senaste tio åren nästan fördubblat sitt finansiella sparande från knappt 8 500 miljarder kronor 2014 till drygt 15 600 miljarder kronor 2023.

Tjänstepension, privat pensionsförsäkring, privat kapitalförsäkring och premiepension utgjorde knappt hälften av hushållens totala sparande 2023.Tjänstepension var den enskilt största sparformen för hushållen.

2024-05-14 12_53_09-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.