Logotype for print

Sparande i privat kapitalförsäkring ökar över tid

Under 2023 betalades det in knappt 359 miljarder kronor i premier till pensions- och livförsäkringar. Av dessa betalades 207 miljarder kronor till tjänstepension och privat pensionsförsäkring. Det är nästan lika mycket som betalades in till det allmänna pensionssystemet, vilket uppgick till sammanlagt 225 miljarder kronor.

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar har under de senaste tio åren ökat med 83 procent och privata kapitalförsäkringar står för närmare hälften (47 procent) av den ökningen.

Sparandet i privat kapitalförsäkring har ökat trendmässigt över tid med en markant ökning under covid-19 pandemin då bland annat ett minskat resande gav utrymme för ett ökat sparande.

2024-05-14 12_47_35-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.