Logotype for print

Försäkringsbranschen - Försäkringar i Sverige

Vi är alla utsatta för risker. Det kan exempelvis handla om risken för att drabbas av en trafikolycka, brand i bostaden, stöld eller långvarig sjukdom. Utan försäkring skulle sådana händelser kunna innebära ekonomisk katastrof. Försäkringar gör det möjligt för hushåll, individer och företag att leva och verka under ekonomiskt stabila förhållanden.

Försäkringens idé är enkel: vi delar på riskerna. Genom försäkring betalar ett hushåll, en individ eller ett företag en premie i utbyte mot att försäkrings- eller tjänstepensionsföretaget ersätter den som drabbats om olyckan är framme. En privatperson eller arbetsgivare kan även teckna en pensionsförsäkring som ger en viss framtida inkomst, det vill säga pension, i utbyte mot en premiebetalning i nutid.

Sidorna i vänstermenyn ger en översiktlig bild av försäkringar i Sverige och belyser deras betydelse för samhällsekonomin och omvärlden. Den statistik som presenteras bygger på data från främst Svensk Försäkring, Finansinspektionen, Statistiska centralbyrån (SCB) och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO). Statistik presenteras för att belysa den svenska försäkringsmarknaden under 2023 men även sett ur ett längre perspektiv med data för flera år.

Sidorna finns också som en publikation som du kan ladda ner i sin helhet nedan.