Logotype for print

Marknadsandelar för pensions- och livförsäkring

De inbetalda premierna för konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar under 2022 uppgick till knappt 331 miljarder kronor.

En konkurrensutsatt försäkring innebär att arbetsgivare eller anställd kan välja mellan flera försäkringsgivare. Det finns ej konkurrensutsatta försäkringar, där denna möjlighet inte ges. Utöver vissa tjänstepensionsförsäkringar så räknas Alectas sjukförsäkrings- och premiebefrielsepremier och samtliga premier till Afa Försäkring som ej konkurrensutsatta.

De fyra största företagsgrupper/företag inom pensions- och livförsäkring var Folksam, Alecta, Avanza och Skandia. Dessa företagsgrupper/ företag utgjorde 41 procent av marknaden sett till totalt inbetalda premier.diagram_4.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.