Logotype for print

Rekommendationer

Rekommendationer utfärdas av Svensk Försäkrings styrelse till medlemsföretagen enligt principen ”följ-eller-förklara”, och är frivilliga att tillämpa.