Logotype for print

Inbrott och stöld är de vanligaste tillgreppsbrotten

Inbrott och stöld i bostäder, företag och fordon brukar – tillsammans med bland annat cykelstölder samt rån – utgör så kallade tillgreppsbrott - även kallat vardagsbrott. De är relativt vanliga brott som förhållandevis många personer kan drabbas av.

Under 2021 inträffade drygt 141 000 försäkringsskador som utgör tillgreppsbrott. De vanligaste tillgreppsbrotten var inbrott och stöld, varav 45 000 skador drabbade bostäder, drygt 6 000 företag och närmare 1 000 båtar. Därutöver inträffade 44 000 cykelstölder, 6 000 rån samt 39 000 skador avseende stölder av eller ur fordon.

Inbrott och stölder från bostäder har minskat trendmässigt sedan toppnoteringen år 2016. Nedgången har varit särskilt kraftig under pandemiåren och kan vara kopplad till att många har jobbat hemma och inte har kunnat åka bort på semester, vilket gör det svårare för inbrottstjuvarna. Däremot har cykelstölderna uppvisat ett stigande trend under senare år, även om de sjönk under år 2021. Mellan 2020 och 2021 har antalet tillgreppsbrott minskat med 11 procent (17 000 skador). Den största delen av minskningen står cykelstölder för, de minskade med nästan 8 000 skador mellan 2020 och 2021.

diagram_17.png

Utbetalda skadebelopp för tillgreppsbrott

För skador som utgör tillgreppsbrott i hushåll, företag, båtar och fordon betalade skadeförsäkringsföretagen ut sammanlagt mer än 2,1 miljarder kronor under 2021. Nästan hälften, 46 procent motsvarande 971 miljoner kronor, av det totala beloppet betalades ut för inbrott och stöld i/ur fordon. Vidare betalades 23 procent av det totala beloppet ut för inbrott i och stöld från bostäder.

Mellan 2020 och 2021 minskade det utbetalda skadebeloppen för tillgreppsbrott med 8 procent (195 miljoner kronor). Den största delen av minskningen stod bostadsinbrott för, skadebeloppen för denna typ av vardagsbrott minskade med 13 procent mellan 2020 och 2021. De utbetalda skadebeloppen har minskat stadigt sedan 2017.
diagram_18.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.