Logotype for print

Inbrott och stöld är de vanligaste tillgreppsbrotten

Inbrott och stöld i bostäder, företag och fordon brukar – tillsammans med bland annat cykelstölder samt rån – utgör så kallade tillgreppsbrott - även kallat vardagsbrott. De är relativt vanliga brott som förhållandevis många personer kan drabbas av.

Under 2022 inträffade drygt 148 000 försäkringsskador som utgör så kallade tillgreppsbrott. De vanligaste tillgreppsbrotten var inbrott och stöld, varav 50 000 skador drabbade bostäder och drygt 6 000 skador drabbade företag. Därutöver inträffade 46 000 cykelstölder, 6 000 rån samt 40 000 skador avseende stölder av eller ur fordon.

Inbrott och stölder från bostäder har minskat trendmässigt sedan toppnoteringen år 2016. Nedgången var särskilt kraftig under pandemiåren och kan vara kopplad till att många vistades mer i hemmet under denna period vilket gjorde det svårare för inbrottstjuvarna att göra inbrott.

2024-05-13 14_35_10-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Störst skadebelopp för tillgreppsbrott av och ur fordon

För skador som utgör tillgreppsbrott i bostäder, företag, båtar och fordon betalade skadeförsäkringsföretagen ut sammanlagt mer än 2,3 miljarder kronor under 2022. Nästan hälften, 45 procent motsvarande 1 miljard kronor, av det totala beloppet betalades ut för inbrott i och stöld ur fordon. Vidare betalades 22 procent av det totala beloppet ut för inbrott i och stöld från bostäder.

Sedan 2015 har framför allt utbetalningarna för inbrott och stöld i bostäder minskat kraftigt, från 807 miljoner kronor till 506 miljoner kronor, vilket är en minskning med 38 procent.

2024-05-13 14_36_16-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.