Logotype for print

God avkastning på tillgångarna under 2023

Avkastningen på de tillgångar som innehas av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen är betydelsefull eftersom den påverkar nivån på de framtida pensionsutbetalningarna.

Avkastningen på tillgångar som förvaltas av svenska livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag var under 2023 7,1 procent. Det är något högre än den genomsnittliga årliga avkastningen under de senaste tjugo åren på 6,7 procent. Den goda avkastningen under 2023 berodde främst på den gynnsamma utvecklingen på aktiemarknaderna i Sverige och globalt och att företagens tillgångar utgörs till en förhållandevis stor andel av aktier. Dock är avkastningen under ett enskilt år av mindre betydelse eftersom sparandet är långsiktigt. I stället är det avkastningen över tid som avgör nivån på de framtida pensionsutbetalningarna.

2024-05-14 13_13_52-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.