Logotype for print

Tema Välfärd

Vem ska betala för vården och omsorgen? Och vilken vård kan medborgarna räkna med att få? För att klara den gemensamma välfärden krävs långsiktigt hållbara lösningar.

Allt högre förväntningar på vården i kombination med en äldre befolkning bidrar till att efterfrågan på vård och omsorg kommer att öka avsevärt. Redan i dag finns det stora utmaningar, till exempel när det gäller tillgänglighet där det finns stora regionala skillnader.

Svensk Försäkrings utgångspunkt är att vården och omsorgen även fortsättningsvis främst kommer att vara offentligt finansierad. Det finns ett brett stöd för en offentligt finansierad välfärd. Välfärden ska komma alla till del oavsett sociala eller ekonomiska förutsättningar.

För att kunna möta framtida behov och hitta samhällsekonomiskt effektiva lösningar är det viktigt att veta vad som kommer att tillgodoses från ett skattefinansierat system och vad som kan behövas därutöver. Det är idag svårt att veta vilken vård och omsorg som det offentliga faktiskt tillhandahåller. Detta behöver bli tydligare.

Det kan samtidigt finnas behov av kompletterande lösningar som kan avlasta den offentliga vården. Försäkringslösningar kan vara ett sådant alternativ.

Visa fler