Logotype for print

Stadgar, styrelse, utskott och kommittéer

Svensk Försäkrings styrelse

Namn

Koncern

Invald

Fredrik Bergström (ordförande)

Länsförsäkringar

2018

Magnus Billing

Alecta

2016

Mats Dahlquist

Trygg-Hansa

2020

Måns Edsman

If

2020

Torgny Johansson (adjungerad)

Futur Pension

2021

Nicklas Larsen 

Moderna Försäkringar

2020

Frans Lindelöw

Skandia

2016

Christina Lindenius

Svensk Försäkring

2013

Tobias Lindhe (adjungerad)

Handelsbanken Liv

2021

Anders Moberg

AFA Försäkring

2018

Johanna Okasmaa Nilsson 

Swedbank Försäkring

2018

Johan Nystedt

Nordea Liv & Pension

2017

Johan Sidenmark

AMF 

2012 

David Teare

SEB 

2017

Ylva Wessén 

Folksam

2020