Logotype for print

Stadgar, styrelse, utskott och kommittéer

Svensk Försäkrings styrelse

Namn

Koncern

Invald

Ylva Wessén (ordförande)

Folksam

2020

Johan Sidenmark (vice ordförande)

AMF

2012

Magnus Billing

Alecta

2016

Mats Dahlquist

Trygg-Hansa

2020

Måns Edsman

If

2019

Jenny Rundbladh (adjungerad)

SPP

2022

Torgny Johansson 

Futur Pension

2022

Mathias Collén (adj)

Länsförsäkringar

2022

Frans Lindelöw

Skandia

2016

Christina Lindenius

Svensk Försäkring

2013

Tobias Lindhe 

Handelsbanken Liv

2022

Anders Moberg

AFA Försäkring

2018

Johanna Okasmaa Nilsson 

Swedbank Försäkring

2018

Johan Nystedt

Nordea Liv & Pension

2017

Gunilla Svensson

Dina Försäkringar

2022

David Teare

SEB 

2017