Logotype for print

Stadgar, styrelse, utskott och kommittéer

Svensk Försäkrings styrelse

Namn

Koncern

Invald

Ylva Wessén (ordförande)

Folksam

2020

Johan Sidenmark (vice ordförande)

AMF

2012

Peder Hasslev

Alecta

2023

Annika Persson (adjungerad)

Trygg-Hansa

2024

Måns Edsman

If

2019

Jenny Rundbladh 

SPP

2023

Torgny Johansson 

Futur Pension

2022

Mathias Collén 

Länsförsäkringar

2023

Frans Lindelöw

Skandia

2016

Christina Lindenius

Svensk Försäkring

2013

Tobias Lindhe 

Handelsbanken Liv

2022

Anders Moberg

AFA Försäkring

2018

Johanna Okasmaa Nilsson 

Swedbank Försäkring

2018

Ninni Franceschi (adjungerad)

Nordea Liv & Pension

2024

Gunilla Svensson

Dina Försäkringar

2022

Linnéa Ecorcheville (adjungerad)

SEB 

2024