Logotype for print

Stadgar, styrelse, utskott och kommittéer

Svensk Försäkrings styrelse

Namn

Koncern

Invald

Louise Sander (Ordförande)

Handelsbanken Liv

2013

Fredrik Bergström (Vice.ordf.)

Länsförsäkringar

2018

Magnus Billing

Alecta

2016

Claes Carlson

Futur Pension

2018

Nicklas Larsen (adjungerad)

Moderna Försäkringar

2020

Frans Lindelöw

Skandia

2016

Christina Lindenius

Svensk Försäkring

2013

Anders Moberg

AFA Försäkring

2018

Johanna Okasmaa Nilsson 

Swedbank Försäkring

2018

Johan Nystedt

Nordea Liv & Pension

2017

Johan Sidenmark

AMF 

2012 

David Teare

SEB Pension

2017

Måns Edsman

IF Försäkring 

2019

Mats Dahlquist (adjungerad)

Trygg Hansa

2019

Ylva Wessén (adjungerad)

Folksam

2019