Logotype for print

Stadgar, styrelse, utskott och kommittéer

Namn Koncern Invald
Bengt-Åke Fagerman (Ordf.) Oberoende 2006
Patrick Bergander (vice.ordf) Trygg-Hansa 2015
     
Johan Agerman  Länsförsäkringar 2017 
Magnus Billing Alecta 2016
Leif Eliasson Moderna Försäkringar 2017
Staffan Hansén SPP Liv 2016
Jens Henriksson Folksam 2013
Frans Lindelöw Skandia 2016
Christina Lindenius Svensk Försäkring 2013
Torbjörn Magnusson If 2002 
Johan Nystedt  Nordea Liv & Penison 2017
Johanna Okasmaa Nilsson (adjungerad) Swedbank Försäkring 2017
Louise Sander Handelsbanken Liv 2013
Johan Sidenmark AMF  2012 
David Teare SEB Pension 2017

 

Stadgar per 2016-05-11