Logotype for print

Stadgar, styrelse, utskott och kommittéer

Namn Koncern Invald
Bengt-Åke Fagerman (Ordf.) Oberoende 2006
Patrick Bergander (vice.ordf) Trygg-Hansa 2015
     
Fredrik Bergström Länsförsäkringar 2018
Magnus Billing Alecta 2016
Claes Carlson Danica Pension 2018
Leif Eliasson Moderna Försäkringar 2017
Jens Henriksson Folksam 2013
Frans Lindelöw Skandia 2016
Christina Lindenius Svensk Försäkring 2013
Torbjörn Magnusson If 2002 
Anders Moberg AFA Försäkring 2018
Johanna Okasmaa Nilsson  Swedbank Försäkring 2018
Johan Nystedt  Nordea Liv & Penison 2017
Louise Sander Handelsbanken Liv 2013
Johan Sidenmark AMF  2012 
David Teare SEB Pension 2017

 

Stadgar per 2016-05-11