Logotype for print

Tjänstepension och privat pension kompletterar allmän pension

Tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen och den kan tryggas av arbetsgivare på olika sätt. Det vanligaste är att arbetsgivare betalar in premier till en pensionsförsäkring, som erbjuds av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag med den anställde som förmånstagare. Andra sätt är att arbetsgivaren tryggar sitt åtagande genom en överföring till en pensionsstiftelse eller genom en avsättning i balansräkningen.

Det svenska pensionssystemet sammanfattas i Figur 1. ”Basen”, det vill säga det mörkgula och ljusgula området, utgörs av den allmänna inkomstgrundade pensionen bestående av inkomstpension och premiepension. Därutöver finns det skattefinansierade förmåner för pensionärer och efterlevande. Både den inkomstgrundade pensionen och de skattefinansierade förmånerna hanteras av Pensionsmyndigheten.2024-05-14 12_43_54-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen och den kan tryggas av arbetsgivare på olika sätt. Det vanligaste är att arbetsgivare betalar in premier till en pensionsförsäkring, som erbjuds av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag med den anställde som förmånstagare. Andra sätt är att arbetsgivaren tryggar sitt åtagande genom en överföring till en pensionsstiftelse eller genom en avsättning i balansräkningen.

Fram till 2016 fanns det ekonomiska drivkrafter till att ha ett privat pensionssparande genom att sådant sparande var avdragsgillt mot inkomsten. I dag är det endast enskilda näringsidkare och personer som saknar tjänstepension i sin anställning som kan göra avdrag för privat pensionssparande. Livförsäkringsföretagen ger enskilda näringsidkare och privatpersoner möjlighet att teckna privat pensionsförsäkring.

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.