Logotype for print

Hemförsäkring och fordonsförsäkring är vanliga försäkringar

Det finns många olika försäkringar som ersätter hushåll och företag för skador på egendom och lösöre som den försäkrade äger, eller hyr, i exempelvis hem, villor, fritidshus, båtar, bilar och andra fordon.

Det finns många olika försäkringar som ersätter hushåll och företag för skador på egendom och lösöre som den försäkrade äger, eller hyr, i exempelvis hem, villor, fritidshus, båtar, bilar och andra fordon. Fordonsförsäkring är den vanligaste av hushållens försäkringar. Vid slutet av 2022 fanns knappt 5 miljoner försäkrade personbilar och drygt 3,3 miljoner andra försäkrade motorfordon.

Hemförsäkring och villaförsäkring är också vanliga försäkringar. Villahemförsäkring är en kombination av dessa och täcker inte bara kostnader för skador som omfattas av den vanliga hemförsäkringen, utan fungerar även som ett ekonomiskt skydd vid skador som kan uppkomma på själva fastigheten. Under 2022 uppgick antalet hemförsäkringar till drygt 3,4 miljoner och antalet villahemförsäkringar till knappt 1,8 miljoner. Sammantaget fanns knappt 14,3 miljoner egendomsförsäkringar 2022.

Diagram_8.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.