Logotype for print

Viktigt för alla att ha skadeförsäkring

Det finns flera olika försäkringar som ersätter hushåll och företag för skador på egendom och saker som den försäkrade äger, eller hyr, i exempelvis hem, villor, fritidshus, båtar och fordon. Hemförsäkring och villahemförsäkring är båda omfattande försäkringspaket och den viktigaste försäkringen att ha eftersom den skyddar din egendom. Villahemförsäkring täcker dessutom även skador som kan uppkomma på själva villafastigheten.

Fordonsförsäkring är den försäkring som det finns flest av, drygt 5 miljoner försäkringsavtal gäller personbilar och knappt 3 miljoner avtal gäller andra motorfordon. Sammantaget fanns mer än 14,1 miljoner försäkringsavtal inom egendomsförsäkringar 2023. Sedan 2014 har antalet försäkringsavtal ökat med 11 procent.2024-05-13 14_15_20-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.