Logotype for print

Trafik- och motorfordonsförsäkring står för störst andel av premieinbetalningarna

Sammanlagt betalade hushåll och företag mer än 110 miljarder kronor i premier för olika skadeförsäkringar under 2023.

Majoriteten av inbetalningarna gjordes av hushåll och gick till premier för trafik- och motorfordonsförsäkring (33 procent) och hem- och villaförsäkring (17 procent). En dryg femtedel (24 procent) av de totala premierna betalades av företag till företags- och fastighetsförsäkring.

Under de senaste tio åren har premierna till skadeförsäkring ökat med 56 procent. Denna ökning kan till viss del förklaras av att ekonomin (BNP) har vuxit, eftersom efterfrågan på skadeförsäkring ofta stiger när hushållens och företagens tillgångar växer.

2024-05-13 14_17_15-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.