Logotype for print

Trafik- och motorfordonsförsäkring - störst andel av premieinkomsterna

Sammanlagt betalade hushåll och företag nästan 103 miljarder kronor i premier för olika skadeförsäkringar under 2022.

Majoriteten av inbetalningarna gjordes av hushåll och gick till premier för trafik- och motorfordonsförsäkring (34 procent) och hem- och villaförsäkring (18 procent). En dryg femtedel (23 procent) av de totala premierna betalades av företag till företags- och fastighetsförsäkring.

Under de senaste tio åren har premierna till skadeförsäkring ökat med 53 procent. Denna ökning kan till viss del förklaras av att ekonomin (BNP) har vuxit, eftersom efterfrågan på skadeförsäkring ofta stiger när hushållens och företagens tillgångar växer.

Diagram_9.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.