Logotype for print

Utbetalningar från försäkringar

Det finns olika typer av försäkring med det gemensamma syftet att skapa ekonomisk trygghet, exempelvis i form av skadeersättning när en skada, olyckshändelse eller sjukdom inträffar. Andra exempel av utbetalningar är tjänstepension i samband med pensionering eller andra former av försäkringssparande, som kapitalförsäkring och pensionsförsäkring.

Under 2023 betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 358 miljarder i försäkringsersättningar varav 80 procent betalades ut från pensions- och livförsäkringar och 20 procent från skadeförsäkringar. Under de senaste tio åren har utbetalningarna ökat med 74 procent, från 206 miljarder kronor till 358 miljarder kronor. För tjänstepension och sparande betalades det ut i genomsnitt cirka 27 300 kronor per person i Sverige under 2023. För skador i hushåll och för personskador betalades det ut ersättningar motsvarandes ungefär 5 400 kronor per person.

2024-05-13 13_59_36-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.