Logotype for print

Utbetalningar från försäkringar

Försäkringar innebär att hushåll, individer och företag betalar in premier till försäkrings- och tjänstepensionsföretag i utbyte mot trygghet i form av ersättning om en skada, olyckshändelse eller sjukdom inträffar, eller i form av utbetalning av pension eller från livförsäkringssparande.

Under 2022 betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt knappt 340 miljarder i försäkringsersättningar. Den största delen (82 procent) betalades ut från pensions- och livförsäkringar, och resterande (18 procent) betalades ut från olika skadeförsäkringar. Jämfört med 2021 har utbetalningarna från pensions- och livförsäkringar ökat med 13 procent (31,3 miljarder kronor), och utbetalningarna från skadeförsäkringar har minskat med nio procent (- 6,1 miljarder kronor).

Under 2022 utbetalades i genomsnitt cirka 26 500 kronor per person för tjänstepension och sparande i privata kapital- och pensionsförsäkringar. Under samma period utbetalades också i genomsnitt ungefär 4 800 kronor per person i ersättningar för skador i hushåll och för personskador.

diagram_1.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2023.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.