Logotype for print

Glasskador den vanligaste skadan på fordon

Den mest förekommande skadan som försäkringsföretagen betalade ut ersättning för under 2023 var glasskador till exempel skador på fordonens vindrutor.

Utbetalningarna för glasskador uppgick till 3,1 miljarder kronor. Den skada som det betalats ut högst ersättning för totalt sett var däremot vagnskador (skador på fordonet), där utbetalningarna uppgick till 9,1 miljarder kronor.

2024-05-13 14_28_16-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.