Logotype for print

Vägledningar

Inom ramen för Svensk Försäkring samverkar branschen på olika sätt. Det handlar om självreglering i form av rekommendationer, överenskommelser och riktlinjer. Det handlar också om att ta fram standarder för att förebygga skador och förbättra skaderegleringsprocessen. All slags självreglering är frivillig att tillämpa.