Logotype for print

Tema Skadeförebyggande arbete

Målsättningen med det skadeförebyggande arbetet är att minska antalet skador och hålla skadekostnaderna låga samt bidra till långsiktigt hållbara lösningar. Skaderegleringsprocessen ska vara snabb, korrekt och enhetlig. Detta bidrar till en hög kundnöjdhet.

Visa fler