Logotype for print

Jobba hos oss

Ett arbete på Svensk Försäkring innebär en möjlighet att få vara med och påverka samhällsutvecklingen!

Idag arbetar ca 20 medarbetare hos oss; nationalekonomer, aktuarier, jurister och kommunikatörer. Våra medarbetare analyserar förutsättningar för och konsekvenser av olika förslag och lösningar som har betydelse för försäkrings- och tjänstepensionsföretagen. Arbetet är både reaktivt, genom t.ex. utarbetande av remissvar, och proaktivt genom mer omfattande utredningsarbeten. Vi sammanställer också bransch- och marknadsstatistik och arrangerar konferenser och utbildningar. Arbetet innebär återkommande kontakter med företrädare för försäkrings- och tjänstepensionsföretagen, myndigheter och lagstiftare - såväl i Sverige som i andra länder. Våra kommunikatörer ger stöd i att föra fram försäkringsbranschens frågor i förhållande till opinionsbildare, politiker och beslutsfattare.  

Svensk Försäkring söker kvalificerade jurister 

Följ oss gärna på Linked in.