Logotype for print

Drygt 75 miljarder kronor av försäkringskapitalet flyttades under 2023

Flytträtten har successivt utökats och därmed har det blivit möjligt att flytta en allt större andel av det sparade försäkringskapitalet.

Periodvis har det varit en mycket god kapitalavkastning på det förvaltade försäkringskapitalet, vilket har bidragit till ökningen av det kapital som är flyttbart. Att bara titta på mängden kapital som flyttas är därmed inte nödvändigtvis samma sak som att antalet flyttar har ökat eller minskat.

Under 2023 flyttades drygt 75 miljarder kronor av försäkringskapitalet till ett annat livförsäkrings- eller tjänstepensionsföretag. Av det kapital som flyttades var 60 procent tjänstepension som förmedlats utanför valcentral och 35 procent tjänstepension som förmedlats via valcentral. Resterande bestod av privat pensionsförsäkring (4 procent) och privat kapitalförsäkring (0,1 procent).

Sett till en längre tidsperiod har det flyttade försäkringskapitalet ökat kraftigt. Under de senaste tio åren har beloppen ökat från knappt 34 miljarder kronor 2014 till drygt 75 miljarder kronor 2023, vilket är mer än en fördubbling. Flyttar av tjänstepensionskapital som förmedlats utanför valcentraler står för den största delen av ökningen.

2024-05-14 12_59_16-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.