Logotype for print

Kumuleringsverktyg för beräkning av medicinsk invaliditet

Här hittar du ett verktyg som hjälper dig att räkna på medicinsk invaliditet, sammanvägning/kumulering av medicinsk invaliditet.

Detta verktyg används av försäkringsbranschen för att underlätta beräkning av medicinsk invaliditet. 

 

När man ska beräkna en samlad invaliditet i de fall man har flera funktionsförluster kan man inte bara lägga ihop alla procentsatser för var och en av skadorna. Det skulle snabbt resultera i att den totala invaliditetsnivån skulle bli den högsta siffran, 99 procent. Istället görs en så kallad kumulativ procentuell sammanslagning.

Så här fungerar kumulativ procentuell sammanslagning 

Vid två eller flera samtidiga invaliditetstillstånd väljer man den största siffran som bas, oavsett skadetyp eller vilken specialitet som bedömt ärendet. Därefter tar man den näst högsta siffran och så vidareDet är denna princip som används vid uppbyggandet av de medicinska tabellverkens siffror för större och komplexa invaliditeter och används vid beräkning av den totala invaliditeten i det enskilda fallet. 

Undantag för sammanslagning av invaliditeter 

Det finns undantag för denna metod. I de fall man redan har en medicinsk invaliditet och får en ny skada på samma kroppsdel eller funktion sker ingen kumulation vid beräkning av invaliditet. Mer information om kumulering och när kumulering inte kan användas finns i tabellverket Medicinsk Invaliditet - skador 2021.