Logotype for print

Sjö- och transportförsäkring ökar

I slutet av 2023 uppgick den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring till drygt 2,2 miljarder kronor.

Av den totala premieinkomsten för sjö- och annan transportförsäkring utgörs nästan två tredjedelar (63 procent) av varuförsäkring, knappt en fjärdedel (23 procent) av fartygskaskoförsäkring (fartyget) och resten (15 procent) avser ansvarsförsäkring.

Sjö- och transportförsäkringsaffären innefattar såväl nationell som internationell affär. Varuförsäkring avser försäkring av varor under transport och vissa specialförsäkringar som hör till varor. Ansvarsförsäkring avser transportörs- och speditionsansvar. I fartygskaskoförsäkring ingår försäkring av större och mindre fartyg och produkter som hör till fartygsförsäkring så som till exempel varvsförsäkring.

2024-05-13 14_47_25-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.