Logotype for print

Reviderade medicinska tabellverk har harmoniserats och moderniserats

2023-11-27
nyhet De medicinska tabellverken för sjukdomar och skador har genomgått en omfattande revidering. Anledningen till uppdateringen är nya rehabiliteringsmetoder, utveckling av behandlingsmetoder samt nya sjukdomstillstånd som har kommit till. Bland annat har invaliditetsnivåer harmoniserats, sambandet mellan funktionspåverkan snarare än diagnos har förstärkts och ett helt nytt kapitel rörande cancer- och tumörsjukdomar har tillkommit.

Magnus Vesterlund i panelsamtal om hållbara tjänstepensioner

2023-11-23
nyhet Svensk Försäkrings chefsekonom Magnus Vesterlund deltog under tisdagen på ett seminarium anordnat av Handelshögskolan. Temat var kopplat till den nyligen släppta rapporten "Den fossilfria tjänstepensionen? Aktiva och hållbara val från pensionsspararens perspektiv" av bland andra Linda Soneryd, professor vid Örebro Universitet. Övriga deltagare i panelen var bland andra Nadine Viel Lamara, Fondkommissionen och Jakob König, Sveriges Konsumenter.