Logotype for print

Antalet dödade i trafiken minskar

2021-06-23
nyhet Antalet dödade i trafiken har minskat trendmässigt de senaste 30 åren. Det framkommer både av försäkringsstatistiken och av vägtrafikstatistiken hos svenska myndigheter. Minskningen är resultatet av ett riktat trafiksäkerhetsarbete och en utveckling med allt säkrare bilar. Antalet individer som skadas i trafiken har också minskat, men inte i samma utsträckning. Det ska dock betraktas mot att fordonsparken har ökat kraftigt de senaste 30 åren. Antalet skadade är relativt sett färre idag.