Logotype for print

Försäkringsbedrägerierna ökar

2018-02-28
nyhet Under 2017 genomförde skadeförsäkringsbolagen nästan 7 000 bedrägeriutredningar. Bedrägeriutredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning till ett värde av 491 miljoner kronor vilket är en ökning med fyra procent. Det visar den senaste årsstatistiken över försäkringsbedrägerier som Larmtjänst och Svensk Försäkring idag publicerar. I rapporten slutredovisas även den branschgemensamma kontrollaktiviteten över bilbränder. Under 2018 kommer försäkringsbranschen att särskilt prioritera utredning av arrangerade trafikolyckor.

Sjuklighetsundersökning inom svensk försäkring presenterad

2018-02-13
nyhet En ny sjuklighetsundersökning för perioden 2008-2015 visar att sjukdomsperioderna minskat jämfört med tidigare sjuklighetsundersökning för 2000-2007. Utbetalningarna från privata försäkringar är i många fall kopplade till hur Försäkringskassan beslutar. Ändras regelverken, t ex genom införande eller borttagande av den bortre tidsgränsen för sjukpenning, så ändras också förutsättningarna för utbetalningar från privata försäkringar.