Logotype for print

Almedalen: Finns det en framtid för sjukvårdsförsäkring?

2018-07-03
kalender Efterfrågan på sjukvårdsförsäkring har ökat stadigt under senare år. Ett skäl till ökningen är att arbetsgivare ser försäkringen som ett komplement till företagshälsovård. Den 1 juli i år träder regeringens förslag om förmånsbeskattning av bland annat sjukvårdsförsäkring i kraft den 1 juli. Vad innebär förslaget? Är det ett bra eller dåligt förslag? Vad innebär förslaget för efterfrågan på sjukvårdsförsäkring? Kommer efterfrågan på gruppförsäkring tecknad via fackförbund att öka?
jul
3