Logotype for print

Beräkningsverktyg

Inom försäkringsbranschen har det tagits fram ett antal beräkningsverktyg för att underlätta en likvärdig beräkning av kalkylbelopp för försäkringsändamål.

Regelnämnden är ett branschgemensamt forum för att driva tekniska skadeförebyggande frågor inom främst företagsförsäkring.

Nämnden ansvarar för gemensamt framtagna metoder för beräkning av kalkylbelopp för försäkringsändamål. Det görs via tillhandahållandet av datorprogrammet FKB (ett försäkringskalkylprogram för byggnader). Programmet bygger på ett antal identifierade hustyper inom varje byggnadskategori. Användaren svarar på frågor om hustyp, byggår och storlek samt vad som skiljer det aktuella huset från standardtyphuset. Därefter räknar programmet fram vad det skulle kosta att återuppbygga ett motsvarande hus idag. Såväl Svensk Försäkrings medlemsföretag som externa intressenter kan använda FKB.        

Svensk Försäkring tillhandahåller också applikation för beräkning av försäkringsbelopp för maskinerier, den s.k. G-metoden samt en kalkylmodell för försäkringsbelopp för traverser.