Logotype for print

Allt fler har en sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring är en försäkring som vanligen omfattar både sjukvårds- och rehabiliteringstjänster. Både livförsäkringsföretag och skadeförsäkringsföretag kan erbjuda sjukvårdsförsäkringar. Livförsäkringsföretagen står för en knapp tredjedel av antalet försäkringar och skadeförsäkringsföretagen står för resterande två tredjedelar.

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat trendmässigt under en längre tid. Vid slutet av 2022 hade fler än 761 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 41 procent sedan 2013. Närmare 6 av 10 försäkringstagare får sin försäkring betald av arbetsgivaren och drygt 3 av 10 har tecknat sin sjukvårdsförsäkring som en gruppförsäkring, till exempel via sitt fackförbund. Resterande, cirka tio procent, har en individuell sjukvårdsförsäkring, som individen själv har tecknat.

Under 2022 betalade försäkringstagarna omkring 4,2 miljarder kronor i premier för sjukvårdsförsäkringar. Den vård som ges inom sjukvårdsförsäkringen utförs av privata vårdgivare och finansieras i sin helhet med premier betalda av försäkringstagarna.

2024-05-13 14_44_27-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

1,6 miljoner behandlingar inom sjukvårdsförsäkringen

Innehållet i en sjukvårdsförsäkring kan variera något mellan olika försäkringsföretag, men omfattar i regel sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder. Försäkringen kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård. Vården finansieras i sin helhet med premier från försäkringstagarna. Exempel på insatser som inte finansieras eller hanteras inom sjukvårdsförsäkringen är akutvård, intensivvård (IVA), förlossning, kosmetisk behandling och vård i livets slutskede.

Den vård som ges inom sjukvårdsförsäkring handlar huvudsakligen om planerad specialistvård. Till de vanligaste insatserna inom försäkringen hör besök hos fysioterapeut och/eller naprapat samt psykolog. Därför redovisas dessa insatser inom specialistvården här separat. Övriga vanliga insatser inom specialistvården är besök hos hudspecialist, mottagning för öron, näsa, hals, gynekologi/urologi med mera.

Under 2022 utfördes närmare 1,6 miljoner behandlingar inom ramen för sjukvårdsförsäkringen. De allra flesta behandlingarna rörde besök hos specialistläkare för diagnosticering.

Alla insatser inom sjukvårdsförsäkringen föregås av en medicinsk bedömning på motsvarande sätt som inom den offentligfinansierade vården. Vården utförs endast om det kan konstateras att det finns ett behov av vård och den utförs då enbart av privata vårdgivare i Sverige eller utomlands.

2024-05-13 14_46_06-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.