Logotype for print

Tema Distribution av försäkring

Regler om rådgivning och försäljning av försäkringar ska bidra till ett starkt konsumentskydd. För att uppnå detta krävs en gedigen analys av hur marknaden fungerar och vilka intressekonflikter som kan uppstå.

Vid distribution av försäkringar, dvs. vid rådgivning och försäljning, finns det risk för att försäkringstagarna hamnar i informationsunderläge i förhållande till försäkringsföretagen. Det finns också risk för att konsumenterna drabbas negativt av intressekonflikter.

Syftet med Svensk Försäkrings arbete på distributionsområdet är att bidra till väl avvägda regler, både för försäkringsföretag och konsumenter. Vi vill även belysa riskerna med att reglera rådgivning och försäljning av försäkringar utan tillräcklig utredning och analys.

Ytterst handlar det om att skapa ett starkt konsumentskydd. Försäkringsbolagens kunder ska känna sig nöjda och trygga, bland annat genom tillgång till enkel och tydlig jämförbar information. Rådgivning om försäkringslösningar måste utgå ifrån kundens önskemål och behov.

 

Visa fler