Logotype for print

Tema Distribution av försäkring

Regler om rådgivning och försäljning av försäkringar ska bidra till ett starkt konsumentskydd. För att uppnå detta krävs en gedigen analys av hur marknaden fungerar och vilka intressekonflikter som kan uppstå.

Visa fler