Logotype for print

Många olika försäkringar inom pensions- och livförsäkring

Det finns många olika typer av försäkring inom pensions- och livförsäkring från vilka utbetalning sker i samband med pensionering, men det kan även handla om olika former av sparande.

En tjänstepensionsförsäkring tecknas av arbetsgivaren för den anställde och arbetsgivaren åtar sig att betala premierna för försäkringen. Den anställda är försäkrad och förmånstagare av försäkringen medan arbetsgivaren är försäkringstagare. Om en person har haft flera olika arbetsgivare under livet kan det därför finnas flera olika tjänstepensionsavtal för den individen.

Försäkringssparande kan även ske i privat kapitalförsäkring eller i privat pensionsförsäkring. Kapitalförsäkring är en form av sparande som kan tecknas av både privatpersoner och företag och sparandet kan ske i aktier, fonder och andra värdepapper. Privat pensionsförsäkring är ett sparande som är låst på kontot tills försäkringstagaren fyller 55 år.

Vid slutet av 2022 fanns det totalt närmare 51 miljoner försäkringar inom pensions- och livförsäkring. Mer än hälften (55 procent) av dessa försäkringar var tjänstepensionsförsäkringar. Därutöver fanns det 5,7 miljoner privata kapitalförsäkringar och närmare 2 miljoner privata pensionsförsäkringar.

2024-05-14 12_45_47-forsakringar-i-sverige-2014-2023.pdf.png

Aktuell statistik

Statistiken på denna sida är framtagen under våren 2024.
Söker du aktuell statistik finns det på våra statistiksidor.