Logotype for print

Statistikdatabas

Statistikdatabasen är ett interaktivt verktyg för att se detaljerade data om försäkringsbranschen. Data är insamlade av Finansinspektionen, SCB och Svensk Försäkring.

Statistikdatabasen är uppbyggd i SAS Visual Analytics och består av ett antal rapporter med flera flikar. Allt eftersom kommer varje rapport att modifieras och byggas ut. Det kommer också att skapas rapporter på fler områden. Om du är intresserad av data från en viss tabell eller ett visst diagram är det möjligt att ladda ned data till Excel.

För att använda verktyget klicka på en länk till en statistikrapport nedan så öppnas rapporten i ett nytt fönster.

Tidigare producerade Svensk Försäkring pdf-rapporten ”Branschstatistiken”. Trots att själva pdf-rapporten inte produceras längre, så uppdateras här löpande de sammanställningar som ingick i rapporten:

Grundläggande data

Här finns data på Svensk Försäkrings mest grundläggande nivå. Dessa data används bl.a. i våra egna sammanställningar.